Als lid van Vierstroom kunt u een beroep op onze ledenconsulenten doen bij praktische vragen, bijvoorbeeld over aanpassingen in uw huis of hulpmiddelen. De ledenconsulenten kunnen ook hulp bieden als u het zelf even niet meer weet, zoals bij de zorg voor uw partner. Onze ledenconsulenten zijn op de hoogte en zijn getraind om u op een juiste wijze te woord te staan. Toch kan het gebeuren dat u kritiek of klachten heeft op hun handelwijze. Voor het dienstenaanbod is Vierstroom samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met dienstenleveranciers. Ook op de handelwijze van onze samenwerkingspartners kunt u mogelijk kritiek hebben waarvoor u een klacht zou willen indienen.

Wij doen er natuurlijk alles aan om dit te voorkomen. Wij hopen echter wel dat als er sprake is van ongenoegen aan uw kant, u dit bij ons onder de aandacht brengt. Immers, een klacht is voor ons een mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren. Om die reden verzoeken wij u niet te aarzelen als u onverhoopt een klacht heeft, deze bij ons te melden!

Klacht over de handelwijze van medewerkers

Wij raden u aan om een klacht in eerste instantie aan de betreffende medewerker(s) of aan de Directeur Vierstroom Ledenservice te melden. Wellicht weet de medewerker niet dat u ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie als u hem of haar daarop wijst. In veel gevallen is het probleem in een direct gesprek op te lossen. U kunt van onze medewerkers verwachten dat zij serieus op uw vraag, opmerking of klacht ingaan.

Klacht over een samenwerkingspartner

Vierstroom Ledenservice selecteert haar samenwerkingspartners met grote zorgvuldigheid. Daarbij wordt gekeken of zij beschikken over een kwaliteitskeurmerk, aangesloten zijn bij een beroepsvereniging of voldoen aan de eisen die zorgverzekeraars aan behandelaars stellen. Toch kan een behandeling of een dienst niet naar uw tevredenheid uitgevoerd zijn. Omdat wij en onze dienstenleveranciers naar een 100% tevredenheidsgarantie streven, hopen wij dat u uw negatieve ervaring meldt. In eerste instantie kunt u het beste contact opnemen met Vierstroom Ledenservice, die de klacht dan met de dienstenleverancier bespreekt. Mocht dat geen soelaas bieden dan komt de Directeur Vierstroom Ledenservice in beeld. Wij proberen dan samen met de samenwerkingspartner tot een oplossing te komen. 

Download hier de volledige klachtenregeling van Vierstroom Ledenservice in PDF-formaat.

Vind direct de informatie die u zoekt

Vind wat u zoekt