Checklist: zo maakt u de belastingaangifte makkelijker

Heeft u de belastingaangifte al ingevuld? Met behulp van deze checklist bent u goed voorbereid!

Wanneer moet ik aangifte doen over 2021?
Aangifte doen over 2021 kan vanaf 1 maart 2022. Doet u dat voor 1 april dan krijgt u voor 1 juli 2022 bericht van de Belastingdienst. Doet u aangifte voor 1 mei 2022 dan moet u langer op de reactie van de fiscus wachten. De aangifte moet in elk geval voor 14 juli 2022 binnen zijn, anders riskeert u een boete.

Ik heb geen aangiftebrief ontvangen, moet ik toch aangifte doen?
Het is meestal verstandig om wél aangifte te doen, zelfs als u geen bericht van de Belastingdienst om aangifte te doen hebt ontvangen. De kans bestaat dat u geld terugkrijgt en de aangifte kan later van pas komen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van toeslagen of het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage voor zorg.

Wat heb ik nodig voor de aangifte over 2021
Als u digitaal aangifte doet: uw DigiD-inlogcode. Deze kunt u aanvragen via ­www.digid.nl.
Als u op papier aangifte doet: een belastingformulier. Geen formulier ontvangen? U kunt dit opvragen via de Belasting­telefoon: T 0800-0543 (gratis).

Als u inkomen hebt
Jaaropgaven van het jaar waarover u aangifte doet.
Overzicht van ontvangen partneralimentatie.

Als u spaargeld of beleggingen hebt
Afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van het ­betreffende jaar.

Als u kosten maakt
Reiskosten woning-werk: openbaar-­vervoerverklaring.
Alimentatie voor ex-partner of kind: betalingsbewijzen.
Ziektekosten: betalingsbewijzen, nota’s of bankafschriften.
Voorgeschreven dieet: dieetverklaring arts of diëtist.
Scholings- of studiekosten: betalingsbewijzen, nota’s of bankafschriften.
Giften: betalingsbewijzen, nota’s of bankafschriften.

Als u verzekeringen of lijfrenten hebt
Lijfrentepremie of lijfrentespaarrekening: lijfrentepolis, clausule­blad, betalingsbewijzen, verklaring pen­sioenaangroei (factor A) en inkomensgegevens van het jaar voorafgaand aan het jaar van aangifte.
Verzekeringen ANW of WAO: polis en betalingsbewijzen.

Als u een koopwoning bezit
Hypotheekoverzicht van het jaar waarover u aangifte doet.
Bij aan- of verkoop woning in jaar van aangifte: notaris­afschrift.
Subsidieoverzicht eigen woning.
WOZ-beschikking van de gemeente.

Wie kan mij helpen bij mijn Belastingaangifte?
U kunt onder meer terecht bij de belastinghulp via Vierstroom Ledenservice. Klik hier voor meer informatie of bel de ledenconsulenten via telefoonnummer 088-0900400. 

(Bron: plusonline.nl)