Woonvormen voor later

Wat is er allemaal mogelijk?

Hoe u ook woont, u wilt vooral een plek waar u zich thuis voelt. En nu we met z’n allen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, neemt de vraag naar woonvormen toe. Er zijn inmiddels allerlei verschillende mogelijkheden.

Een kangoeroewoning, een hofje of een levensloopbestendige woning. Ze worden allemaal aangeboden als woonvormen, maar wat zijn de verschillen hiertussen? En welke woonvorm is geschikt voor u? We zetten het op een rij.

Levensloopbestendige woning

Een levensloopbestendige woning is bedoeld om prettig in te blijven wonen als u ouder wordt. Het is een woning zoals alle andere, alleen zijn er aanpassingen gedaan die u helpen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Denk aan bredere deuren, geen verdiepingen of drempels, een veilige badkamer of een aangepaste keuken.

Kangoeroewoning

Een kangoeroewoning is een handige oplossing als u zo dicht mogelijk bij uw familie of een mantelzorger wilt wonen en toch uw privacy wilt houden. Het is een combinatie van twee  zelfstandige woningen die met elkaar zijn verbonden door een tussendeur of een trap. De woningen hebben een eigen voordeur. Klik hier en lees meer over deze woonvorm. 

Hofjes

Hofjes zijn populair! Er zijn oude hofjes waar al eeuwenlang senioren wonen, maar er worden ook steeds meer nieuwe hofjes gebouwd. In een hofje staan alle woningen rond een gemeenschappelijke binnenplaats of binnentuin. Iedereen woont er zelfstandig en naar eigen smaak. De bewoners ondernemen vaak dingen samen en helpen elkaar met kleine klusjes. Een voorbeeld is het Knarrenhof. In Gouda is al een Knarrenhof en de tweede is in ontwikkeling. In Krimpen aan den IJssel en Alphen aan den Rijn is een groep inwoners actief in gesprek over een Knarrenhof. Meer informatie over het Knarrenhof? Ga naar knarrenhof.nl

Jong en oud onder één dak

Er zijn steeds meer initiatieven waar generaties met elkaar worden verbonden. Een voorbeeld daarvan is het Oudenhuis. Daar wonen studenten tussen de ouderen. Zij helpen bij sociale activiteiten en verrichten hand- en spandiensten. Zo ontstaat een warme, gastvrije sfeer waarin ouderen – met en zonder hulpvraag – goed kunnen leven. Ga naar hetoudenhuis.nl voor meer informatie. 

Met vrienden samenwonen

Samenwonen met vrienden heeft veel voordelen. U weet zeker dat u prettige buren heeft en hulp en gezelligheid zijn altijd dichtbij. Nadelen zijn er ook. Als de bewoners ongeveer even oud zijn, bestaat er een kans dat er in de toekomst meer hulpvragers dan hulpgevers zullen zijn. Ook moet u het met uw vrienden over geldzaken hebben. Vaak richten bewoners een vereniging of stichting op waarin ze samen beslissingen kunnen nemen.

Tiny houses

Tiny houses (letterlijke vertaling: kleine huizen) zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een vloeroppervlak van maximaal 50 m2. De tiny houses zijn de laatste jaren enorm in populariteit gegroeid. Allerlei verschillende soorten mensen van verschillende leeftijden kiezen voor een tiny house en de levenswijze die daarbij hoort. De vaste lasten zijn veel lager als u in een tiny house woont. Verhuizen naar een tiny house is bovendien een manier om te ontspullen. In Oudewater is een werkgroep aan de slag om tiny houses in het buitengebied te realiseren. Er hebben zich al twaalf gegadigden gemeld. Van studenten tot senioren: de geïnteresseerden komen uit verschillende hoeken van de samenleving.

Woongroep

Wilt u graag samen met anderen wonen? Dan is een woongroep of woongemeenschap misschien iets voor u. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een woongemeenschap waar de bewoners een bepaalde interesse of leefstijl delen. Er zijn speciale woongemeenschappen voor ouderen, maar ook voor bewoners van verschillende leeftijden. U kunt een gemeenschappelijke woonvorm zelf opzetten of u aansluiten bij een woonvorm in oprichting. U kunt een woonvorm laten bouwen precies naar uw wensen. In een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bent u samen met de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar en neemt u samen de beslissingen. Dit kan ook met een bestaand pand dat kan worden opgesplitst in appartementen. Soms krijgen oude scholen of kerken zo’n bestemming.

Woonservicegebied

Een woonservicegebied of woonzorgzone is een (deel van een) wijk waar veel (zorg)voorzieningen zijn. Alle woningen, openbare gebouwen en buitenruimten in deze wijk zijn toegankelijk voor mensen met lichamelijke beperkingen. Er is een zorgsteunpunt waar u terecht kunt om hulp en verzorging te regelen, zoals de thuiszorg, de apotheek en een huisarts. Als er een verpleeghuis in de buurt is, is het ook mogelijk om ’s nachts zorg te krijgen. Ook is er vaak een buurthuis of een buurtrestaurant waar u andere buurtgenoten kunt ontmoeten. U heeft geen zorgindicatie nodig om in een woonservicegebied te kunnen wonen.

Serviceflat of serviceappartement

De serviceflat verschilt van een gewone flat door de diensten en gemeenschappelijke voorzieningen die er worden aangeboden. Zo is er een recreatieruimte of een huiskamer waar bijeenkomsten en cursussen worden georganiseerd en waar u kunt eten. U kunt zelf koken, maar het hoeft niet. Maaltijden kunnen ook aan huis worden bezorgd. Ook zijn in hetzelfde complex vaak de fysiotherapie, de apotheek en/of een medische post aanwezig. Alle appartementen zijn voorzien van een alarmknop, zodat er in geval van nood meteen iemand komt. Het verschilt per serviceflat welke diensten er worden aangeboden. Hoe meer diensten, hoe hoger de kosten.

Aanleunwoning

Een aanleunwoning zit vast aan een woonzorgcentrum. U kunt er terecht als u wel hulp nodig heeft, maar nog geen grote gezondheidsproblemen heeft. Vanuit uw woning kunt u gebruik maken van de diensten van het verzorgingshuis, zoals een maaltijdservice, boodschappenservice, gezellige bijeenkomsten, de pedicure en de kapper. Via een alarm in huis kunt u meteen hulp inschakelen als dat nodig is.

Woonzorgcentrum

Een woonzorgcentrum is wat vroeger het bejaardentehuis was. U komt ervoor in aanmerking als u niet meer zelfstandig kunt wonen, maar ook geen intensieve verzorging nodig heeft. Een verblijf kan ook tijdelijk zijn als u moet revalideren na een operatie. In het woonappartement behoudt u zoveel mogelijk uw privacy en krijgt u dagelijks alle zorg die u nodig heeft, zoals hulp bij het wassen, aankleden, eten en naar bed gaan.

Verpleeghuis

Een verpleeghuis is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben bij ernstige lichamelijke en/of psychische beperkingen. U heeft er een indicatie voor nodig voor de Wet langdurige zorg. Deze kunt u aanvragen bij het CIZ. Ook kleinschalig wonen voor mensen met dementie valt onder verpleeghuiszorg. Daar wonen zes tot acht bewoners in een huis met een gemeenschappelijk ruimte en ieder een eigen slaap- en badkamer. Zorg, verpleging en activiteitenbegeleiding zijn aanwezig. Meer informatie via welthuis.nl.

(Bron: ikwoonleegzorg, hetoudenhuis.nl, knarrenhof.nl)

Prettig & veilig wonen

Kangoeroewoning

Wat is dat?
Zelfstandig wonen en toch een mantelzorger in de buurt hebben? Dat kan met kangoeroewonen. Het is bedacht in Scandinavië en komt ook steeds vaker in Nederland voor.
Nieuws

Warmte en gezelligheid in Het Ouden Huis

Ouderenwoningen met zorg achter de hand
Het eerste Ouden Huis van Nederland opende op 1 juli vorig jaar zijn deuren in Bodegraven. Mede initiatiefnemer Karel van Berk verwezenlijkt de droomplek die hij zijn moeder had gegund. Fundis werd partner in dit innovatieve project.