Online brochure ‘Wegwijzer in de zorg’

Gratis!

Categorieën:
Regelzaken

Zorgwetten: Zvw, Wmo en Wlz

Zorgverzekeringswet (Zvw)? Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Wet langdurige zorg (Wlz)? Vast wetten waar u van gehoord heeft. Maar wat wordt er nu via deze zorgwetten geregeld? En wat betekent dit voor u als mantelzorger? Waar moet u bijvoorbeeld aankloppen als u hulpmiddelen nodig heeft? Hoe vraagt u thuiszorg aan en wie betaalt die vervolgens?

Allemaal vragen waarop we in de online brochure ‘Wegwijzer in de zorg’ een zo helder mogelijk antwoord voor u hebben geformuleerd. Klik hier om de brochure gratis te downloaden of klik op de knop hieronder.

Vragen?

Heeft u vragen over (mantel)zorg en de zorgwetten of over de online brochure? Neem dan contact op met de ledenconsulenten van Vierstroom via 088 – 0900 400 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of via ledenservice@vierstroom.nl. Zij wijzen u de weg!