Historie
Vierstroom Ledenservice heeft haar oorsprong vanuit de kruisvereniging. In het werkgebied van Vierstroom werd de eerste kruisvereniging van Nederland opgericht op 3 november 1900. De kruisverenigingen waren lokaal georganiseerd en gericht op het geven van voorlichting op het terrein van volksgezondheid, de bevordering van hygiëne, het voorkomen en bestrijden van besmettelijke ziektes, infecties en epidemieën, het verzorgen en verplegen van zieken thuis en het uitlenen van verpleegartikelen en hulpmiddelen. Om van de diensten van een kruisvereniging gebruik te kunnen maken moest men lid worden. Er kwam een einde aan het systeem van lokale kruisverenigingen door de invoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 1980. De zorg die het kruiswerk leverde werd een recht in plaats van een gunst. Het verplichte lidmaatschap werd losgelaten, omdat de zorg via de AWBZ vanuit de overheid werd gefinancierd. Vanaf dat moment hebben er verschillende fusies binnen kruisverenigingen plaatsgevonden, zo ook bij de voorlopers van Vierstroom Ledenservice.

Vierstroom Ledenservice (stichting Contribuanten Vierstroom) is een ledenorganisatie met 68.000 aangesloten huishoudens (contributie-leden) in Midden Holland (+/- 19 gemeenten).

Fundis
Vierstroom Ledenservice maakt deel uit van netwerkorganisatie Fundis. Bij Fundis is Vierstroom Ledenservice onderdeel van de diamant Wereld Thuis. De Wereld Thuis wordt naast Vierstroom Ledenservice gevormd door Vierstroom Zorg Thuis (wijkverpleging), Vierstroom Verpleeg Thuis (verpleeghuiszorg aan huis) en Vierstroom Hulp Thuis (huishoudelijke hulp).

Supporter van Zelfstandigheid
Het volgende credo hanteert Vierstroom:
Niemand wil afhankelijk zijn of zich zo voelen. Mocht het toch gebeuren dat men hulp nodig heeft, dan wil men nog steeds zelfstandig keuzes maken. Omdat zorgverlening in de komende jaren steeds minder vanzelfsprekend gaat worden, zet Vierstroom zich in om hulp te bieden waar mensen zelf vinden dat ze ondersteuning nodig hebben en assisteren ze mensen om zo lang mogelijk onafhankelijk te blijven. Mede door het stimuleren en bevorderen van zelfhulp en het bieden van een passend antwoord op elke hulp- of zorgvraag.
Vierstroom, Supporter van Zelfstandigheid.

Missie Vierstroom Ledenservice
Vierstroom Ledenservice ondersteunt haar leden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen zijn (ook als zij al hulp en zorg ontvangen) door een passend antwoord te geven op hulp- en zorgvragen.

Vind direct de informatie die u zoekt

Vind wat u zoekt